a
       


Opća namjena
a

Spužvasta folija
a

Iz iste grupe:
a

p>"; }?> 

Tehnički podaci
Šifra: 37.21.120
Model: 1 mm
Jed. mjere: m2
 

 
 
a

 

 

(R) PRAMAT d.o.o. Sva prava pridržana