a
       


Mjehurasta folija

a

Mjehurasta folija
a

Iz iste grupe:
a

p>"; }?> 

Tehnički podaci
Šifra: 37.17.000
Model: 60 gr/m2
Jed. mjere: m2
 
Proizvodi Pramat d.o.o. Zagreb
 
 
a

 

 

(R) PRAMAT d.o.o. Sva prava pridržana